Drodzy Rodzice,

Pragniemy Państwa poinformować, iż od 3 września 2018 będziemy mieć przyjemność obsługiwać cateringowo Państwa szkołę. Poniżej przedstawiamy ofertę, regulamin oraz zasady jakie Państwu proponujemy.

OFERTA

 • Obiad dwudaniowy (zupa, II danie) + kompot – dieta podstawowa – 12,00 zł
 • Obiad dwudaniowy (zupa, II danie) + kompot – dieta specjalna (wykluczająca alergeny) – wyceniana jest indywidualnie, średni koszt to 14,00 zł

REGULAMIN STOŁÓWKI

 1. Rodzic może dokonać zgłoszenia dziecka na posiłki poprzez niniejszą stronę internetową, używając poniższego formularza, na podstawie którego catering przygotuje stosowną umowę (dalej jako: „umowa żywieniowa”)
 2. Rodzic zobowiązuje się do podpisania umowy żywieniowej w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia. W innym przypadku posiłki dla dziecka nie będą dostarczane.
 3. Umowa żywieniowa dotyczy całego roku szkolnego. Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie e-maila wysłanego na adres: dietetyk@zdrowy-caterning.pl
 4. Dzienna opłata żywieniowa (obejmująca zupę, II danie oraz kompot) w przypadku diety podstawowej wynosi 12,00  zł.
 5.  Miesięczna opłata żywieniowa (dalej jako: „Opłata żywieniowa”) jest płatna z góry przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Alior Bank 73 2490 0005 0000 4600 4756 9658 w wysokości stanowiącej iloczyn dziennej stawki żywieniowej i ilości dni roboczych w bieżącym miesiącu pomniejszonych o zgłoszone nieobecności w poprzednim miesiącu (pod regulaminem przykład rozliczenia).
 6. W przypadku specjalnej diety dzienna stawka żywieniowa zostaje uzgodniona indywidualnie w formie aneksu do karty zgłoszeniowej.
 7. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia o nieobecności dziecka najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność do godziny 20.00 – poprzez zaznaczenie nieobecności w Panelu BeHealthy.
 8. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności zgodnie z pkt. 7 niniejszego regulaminu Catering dostarczy posiłek dla dziecka do szkoły a  Rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za niego.
 9. Panel BeHealthy jest dostępny na stronie w górnym prawym rogu -> ZALOGUJ.
 10. Loginem do Państwa konta jest adres e-mail podany w zgłoszeniu o którym mowa w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Hasło startowe (które należy zmienić po pierwszym logowaniu) jest: catering123

Przykład rozliczenia
Wrzesień: liczba dni roboczych września x 12,00 zł (w przypadku diety podstawowej)
Październik: liczba dni roboczych października – (minus) zgłoszone nieobecności we wrześniu x 12,00 zł
Listopad: liczba dni roboczych listopada – (minus) zgłoszone nieobecności we październiku x 12,00 zł


Formularz zgłoszeniowy na posiłki - Sp. im. Michałowskiego